Saturday, 25 July 1992

觀劇偶感(並序)

週末遇雨,家中重閱「雛鳳鳴」之劇情簡介,偶感於心,因作。

其一──《牡丹亭驚夢》
 倩女回生原是幻,情深竟可喚魂還。方知舐犢倫常愛,不及鴛鴦血淚瀾。

其二──《再世紅梅記》
 明珠墜落因風顫,巧得紅梅代柳枝。孤燕窗前魂斷夜,檀郎月下會妻時。

其三──《紅樓夢》
 無情豈獨專金玉?木石何來熱膽腸?寄語神瑛休眷念,癡頑總惹恨悠長。

其四──《俏潘安》
 迷離撲朔本同源,強辨雌雄添慮煩。一自楚郎歸俠客,春花枉綻滿庭園。

其五──《紫釵記》
 燈街拾翠奇緣結,一夕相逢誤終生。惟待憐香將墨弄,薄倖郎君換衷情。

其六──《蝶影紅梨記》
 莫道人情如紙薄,詩箋尺素枉為媒。劉公不繫姻緣線,鳳侶難嚐白玉杯。

其七──《李後主》
 兵戎毀碎金陵夢,鶼鰈罹災情尚濃。忍見登樓題恨怨,堪憐彩鳳慰重瞳。