Friday, 18 September 1992

《鵲橋仙》--悼清照

梧桐秋雨、芭蕉庭蔭,都為翻成新譜。小樓浸月盼征鴻,碧櫥透,涼風幾度?一朝戎馬,半生飄泊,總是棲凰無處。嘆歷城玉液流年,有誰引、芳魂歸路?