Monday, 19 April 1993

《淡黃柳》

晴空遍野,寒草愁天碧,數點歸鴉添暮色。散盡芳菲季節,回首斜陽是何夕? 慣沉寂、征鴻舊相識。逐流水,莫相憶,怕多年故夢留心壁。往事如風,淡雲牽惹,偏教離人惋惜。